økt inntjening

Håndverker

Få betalt når jobben er utført og ikke 4 uker etter. Økt likviditet og lønnsomhet er en av de viktigste forbedrings punktene for dagens håndverker.

Hvorfor kjøper håndverkere digital butikk:

Enklere for kunden å handle
Øker likviditeten ved betaling på stedet
Kunden kan betale fra flere steder
Forenkler tilleggssalg hos kunden